Polityka prywatności obowiązująca w GOH Sp. z o.o.

Ochrona prywatności oraz danych osobowych Użytkowników jest priorytetem dla GOH Sp. z o.o. w związku z tym, zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), opracowaliśmy i przyjęliśmy niniejszy dokument. Mamy nadzieję, że Użytkownicy naszej strony internetowej uzyskają wszystkie interesujące ich informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych, a w szczególności informacje o:

Jeżeli jednak nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pod adresem e‑mail: biuro@goh.com.pl lub numerem telefonu: 22 872 10 53

1. NASZA ROLA W PROCESIE PRZETWARZANIA DANYCH

GOH Sp. z o.o.  jest Administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

2. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Przetwarzamy tylko takie dane, które sam nam udostępnisz i które są niezbędne do realizacji zamówień. Najczęściej są to dane dotyczące:

W zakresie w jakim podajesz nam dane w celu złożenia lub realizacji zamówienia podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji tego zamówienia.

Przetwarzanie danych kontaktowych, tj. imię, nazwisko, adres e‑mail, numer telefonu czy zajmowane stanowisko następuje także w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów. Dane kontaktowe pozyskiwane są przez nas także ze źródeł publicznie dostępnych, w tym przede wszystkim dane kontaktowe udostępnione na stronach internetowych konkretnych podmiotów.

3. CELEPODSTAWY PRAWNE I OKRES PRZEZ JAKI PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Twoje dane przetwarzane są przez GOH Sp. z o.o. w następujących celach:

W sytuacjach, w których przetwarzamy Twoje dane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody mamy prawo je przetwarzać do momentu wycofania tej zgody. Wycofania zgody możesz dokonać w każdym momencie, jednak nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonaliśmy na podstawie  Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Przy przetwarzaniu Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu dbamy o zachowanie równowagi między ochroną Twoich praw i wolności, a naszymi prawami i interesami. Jeśli uważasz, że Twoje prawa i wolności zostały naruszone masz prawo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

4. PODMIOTYKTÓRYM MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE

Twoje dane możemy udostępnić następującym kategoriom odbiorców:

Niezależnie od tego komu i gdzie przekazujemy Twoje dane dbamy o ich bezpieczeństwo. W każdym przypadku Twoje dane chronione są odpowiednimi zapisami umownymi.

5. TWOJE UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przez GOH Sp. z o.o. w zakresie w jakim jesteśmy administratorem tych danych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

Realizacja każdego z w/w uprawnień oraz jej zakres i sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. Aby skorzystać z w/w uprawnień należy złożyć wniosek, na który odpowiedzi udzielimy niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

W przypadku uznania, że przetwarzamy Twoje dane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. SPOSOBY ZABEZPIECZENIA TWOICH DANYCH

W UNIFLORA Sp. z o.o. dbamy o bezpieczeństwo danych Użytkowników oraz o ich prywatność. W związku z tym wdrożyliśmy odpowiednie polityki i procedury, które ograniczają możliwość wystąpienia naruszeń w zakresie przetwarzania danych osobowych. Obowiązujące procedury regulują, by dostęp do Twoich danych miały tylko osoby upoważnione, a systemy informatyczne GOH Sp. z o.o. zostały wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia techniczne.

7. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb. Można zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane zostały zapamiętane i w przypadku następnej wizyty nie trzeba było ich ponownie wpisywać. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach przeglądarki.

Jeśli nastąpią jakiekolwiek zmiany w zakresie informacji i procesów zawartych w niniejszym dokumencie GOH Sp. z o.o.  powiadomi Użytkowników na swojej stronie internetowej. Prosimy jednak, aby każdy Użytkownik regularnie sprawdzał naszą Politykę prywatności.

GOH Sp. z o.o.

Ul. Sulęcińska 1/5,
04-959 Warszawa
Tel. +48 22 872 10 53
Fax. +48 22 872 95 14
e-mail: biuro@goh.com.pl
 
Polityka prywatności
 
© 2022 Pokarm Życia
Dział sprzedaży:
tel. +48 22 872 10 53 wew. 21
e-mail sprzedaz@goh.com.pl

Dział jakości:
tel. +48 22 872 10 53 wew. 27
e-mail jakosc@goh.com.pl

Dział kadr:
tel. +48 22 872 09 42
e-mail kadry@goh.com.pl

Dział księgowości:
tel. +48 22 872 09 42
e-mail ksiegowosc@goh.com.pl